Lions QUEST

Što je  Lions Quest?

Lions Quest je školski program za razvoj mladih sa područjem djelovanja na sprječavanju bullinga i ovisnosti o drogama,sprječavanju nasilja i i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera i učenje o vrijednostima u društvu.

U program se uključuju učenici,obitelji,škole i članova društva, a  mladi se uče humanitarnom radu.

Lions Quest ističe kao bitne vještine:upravljanje emocijama i rješavanje konflikata, samopouzdanje samodisciplinu,odgovornost i prosuđivanje, djelotvornu komunikaciju,donošenje odluka i rješavanje problema, jačanje veza, odupiranje negativnim pritiscima vršnjaka, bolje promišljanje i postavljanje ciljeva i rad u društvenoj zajednici.

LQ je program kojemu je temelj poticanje socijalno-emocionalnih kompetencija kod djece i mladih. Samopouzdanje, odgovornost, upravljanje emocijama, rješavanje konflikata, djelotvorna komunikacija, bolje promišljanje i postavljanje ciljeva, odupiranje negativnim pritiscima vršnjaka i donošenje dobrih odluka su potrebne vještine  za suočavanje sa izazovima u društvu. Ovim se programom daju potrebne kompetencije djeci i mladima.

Rezultati implementacije LQ u našoj regiji pokazuju statistički značajne rezultate u vidu smanjene upotrebe alkohola, droga, pušenju i vršnjačkom nasilju kod učenika koji su sudjelovali u programu, zbog čega je on prepoznat od strane UNODC-a (United Nations Office on Drugs and Crime) te se potiče njegovo korištenje kao preventivnog programa.

Program se može integrirati  u nastavi učenja engleskog jezika,zdravstvenom odgoju,društvenim predmetima ili kao poseban sat. Za provođenje programa potreban je trening. Lions Quest je poticajan program koji može pomoći mladima u izgradnji karaktera i stjecanja većeg samopouzdanja. S obzirom na svakodnevnu izloženost različitim oblicima nasilja, Lions Quest može pomoći pri prevenciji i naučiti mlade toleranciji i boljoj komunikaciji, što su redovotim  školskim programima ne može dobiti. Zbog svega toga Lions Quest je program kojeg vrijedi raditi.

DodatakVeličina
Prezentacija: Uključivanje Lions klubova u Lions Quest program5.43 MB
Lions Quest: Često postavljena pitanja73.56 KB
Lions Quest: Kurikul - K-5 Vještine za razvoj87.95 KB
Informacije o Lions Questu.docx713.71 KB
Prijavnica.docx43.35 KB