Što bi svaki lions morao znati?...

 

IME

Službeno ime udruženja jest "Međunarodna udruga Lions klubova" ili "The International Association of Lions Clubs", a prihvaćena je i skraćenica LCI odnosno "Lions Clubs International". Ime Lions odabrano je zbog simbola koje posjeduje lav kao životinja: hrabrost, snagu, aktivnost i vjernost.

MISIJA

Stvarati i učvršćivati duh razumijevanja među ljudima svijeta pružanjem humanitarne pomoći  i dobrovoljnim služenjem svojoj zajednici kroz međunarodnu suradnju.

MOTO

Moto "SLUŽIMO", odnosno "We Serve!", prihvaćen je (između više od 6000 prijedloga članova širom svijeta) na međunarodnoj Konvenciji 1954. godine.

SLOGAN

Liberty, Inteligence, Our Nation's Safety (sloboda, razumijevanje i sigurnost našeg naroda) usvojen je na međunarodnoj Konvenciji 1919. godine, što ustvari predstavlja akrostih, čije je konačno rješenje LIONS.

BOJE

Ljubičasta i zlatna odabrane su 1917. godine kad je osnovana organizacija. Ljubičasta predstavlja lojalnost zemlji, prijateljima i samom sebi, kao i integritet duha i tijela. To je boja snage, hrabrosti i posvećenosti cilju. Zlato simbolizira iskrenost namjere, slobodu prosuđivanja, poštenje, velikodušnost i predanost bližnjem. Sada je znak dvobojan te se umjesto ljubičaste koristi plava boja, a žuta je ostala. Drugih boja u zanku nema.

LOGO

Službeni logo je usvojen na Konvenciji 1919. godine. Sastoji se od zlatnog slova L na okrugloj plavoj podlozi. Na samom rubu zlatnog kruga su dva profila lava koji gledaju na različite strane, jedan ponosno u prošlost, a drugi s puno povjerenja u budućnost. Riječ Lions pojavljuje se na vrhu, a International na dnu.

Treba znati kako je znak Lionsa zaštićen i registriran u svim međunarodnim patentnim uredima, te ga se ne smije upotrebljavati u komercijalne svrhe bez prethodnog dopuštenja međunarodnog ureda.

POVIJEST

Lions Clubs International počeo je kao san čikaškog osiguravatelja i poslovnog čovjeka Melvina Jonesa. Vjerovao je da lokalni poslovni klubovi trebaju proširiti svoje djelovanje, te da - osim o vlastitom boljitku - trebaju brinuti i o boljitku svoje zajednice i svijeta uopće.

Jonesov ''Poslovni krug Chicaga'' prihvatio je tu ideju. Nakon kontaktiranja sličnih grupa u SAD, osnivačka skupština održana je 7. lipnja 1917. u "LaSalle" hotelu u Chicagu. Nova udruga dobila je ime jednog od pozvanih društava, "Udruženje Lions klubova". Prva nacionalna konvencija održana je u Dallasu, listopada iste godine, a nazočilo joj je 36 delegata iz 22 kluba iz devet saveznih američkih država. Konvencija je definirala i utvrdila što će udruženje postati. Doneseni su Statut i Pravilnik, te Ciljevi i Etički kodeks. Među službenim ciljevima prihvaćenim u prvim godinama bio je i onaj koji glasi: "Nijedan klub neće stremiti i imati kao cilj financijski boljitak svojih članova". Ovaj nesebični zov na službu drugima vrijedi i danas!

Dr. W.P. Woods iz Indiane izabran je za prvog predsjednika, a osnivač i utemeljitelj asocijacije Melvin Jones, nominiran je izvršnim tajnikom, započinjući tako svoju vezu s Lionsima, koja je završila njegovom smrću 1961. godine.

Samo tri godine nakon osnutka, organizacija je postala međunarodna, kada je 1920. godine u Windsoru (Ontario, Kanada) osnovan prvi klub izvan SAD. Klubovi su kasnije osnivani u Meksiku, Kini, Kubi... Do 1927. bilo je 60.000 članova u 1183 kluba. Godine 1935. Panama je postala domaćin prvog kluba Centralne Amerike, a prvi klub u Južnoj Americi bio je osnovan u Kolumbiji naredne godine. Švedska, zatim Francuska dovele su Asocijaciju u zapadnu Europu, a 1989. osnivanjem klubova u Mađarskoj, Poljskoj i Estoniji, LCI ulazi u tzv. "zemlje Istočnog bloka". Poseban datum za nas jest 25. listopada 1990. godine, koji će zauvijek biti zabilježen u povijesnici hrvatskoga lajonizma kao početak lajonističkog pokreta u Hrvatskoj. Tada je osnovan prvi Lions klub na našim prostorima - Lions club Sveti Vlaho u Dubrovniku.

Jedan je događaj imao najveći utjecaj na Asocijaciju i njegovu predanost služenju drugima. Godine 1925. Helen Keller obratila se Lionsima na međunarodnoj konvenciji u Cedar Pointu, potaknuvši Lionse da budu "vitezovi slijepih u borbi protiv mraka". Od tada do današnjih dana, Lionsi svijeta štite slijepe i slabovide. Godine 1990. Lionsi su pokrenuli akciju "Vid prije svega", odnosno Sight First, dotirajući više od 143 milijuna USD vrijedan program u, do sada najagresivnijoj kampanji za zaštitu vida, program očuvanja preventivne i reverzibilne sljepoće.

Šireći svoju ulogu u međunarodnom razumijevanju, Asocijacija je pomogla Ujedinjenim narodima stvoriti sekciju nevladinih organizacija 1945., zadržavši taj konzultacijski status do danas. Svake godine za vrijeme Dana Lionsa u UN, dodjeljuje se nagrada dobitniku natjecanja za Lions Poster mira.

POČECI U HRVATSKOJ

 

Prvi Lions klub u Hrvatskoj osnovan je u Dubrovniku (Lions club Sveti Vlaho), i to 25. listopada 1990. godine. Nakon toga intenzivno se razvija Lions pokret u našoj domovini, pa tako danas (siječanj 2013. godine) u Hrvatskoj brojimo 72 kluba s više od 1400 članova.

Hrvatski Lionsi dobili su vlastiti Distrikt, osnovavši 2. veljače 1994. godine (također u Dubrovniku) Inicijativni odbor za ustrojavanje vlastita distrikta. Iste godine, na međunarodnoj Konvenciji održanoj u Seoulu (Republika Koreja), naš je Distrikt službeno priznat u statusu tzv. provizornog distrikta. Prvi guverner bio je ujedno i jedan od utemeljitelja lajonizma u Hrvatskoj, Ivica Jakić iz LK Zagreb.

Hrvatski Distrikt (D-126) podijeljen je danas na četiri regije nazvane po stranama svijeta, a regije - zbog brojnosti klubova - podijeljene su u više zona.

Prebogata je relativno kratka povijest hrvatskoga lajonizma. Gotovo svaki klub ima neki svoj posebno prepoznatljiv projekt humanitarnoga karaktera. Na razini Distrikta više je projekata internacionalizirano i provode se uz pomoć donacija LCIF (stožerne organizacije unutar Lions Internationala). U fazi priprema i apliciranja još je nekoliko projekata, koji trebaju biti verificiani najprije u našem Distriktu, a potom i od strane LCIF-a.

ŠTO ZNAČI BITI LIONS?

Lionsi su osobe posvećene služenju onima kojima je to potrebno, bilo u svojoj domicilnoj regiji ili u svijetu. Članstvo u Lions klubu pruža različitim ljudima mogućnost susreta i rada u duhu prijateljstva, stremeći prema zajedničkom cilju: pomoći bližnjem. Zahvaljujući tome Lionsi imaju mogućnost pomoći i svojoj, kao i međunarodnoj zajednici, te razviti vrijedne osobne, kao i profesionalne vještine. Od novih članova očekuje se da odvoje svoje vrijeme i energiju kad god je to potrebno. Očekuje se da posjećuju sastanke klubova, spremno prihvate zadaće Upravnog odbora, da budu upoznati sa ciljevima Lionsa i ponašaju se sukladno njihovu Etičkom kodeksu.

Lionsi su:

 • Članovi najveće svjetske humanitarne organizacije;
 • Osobe koje svoje aktivnosti posvećuju rješavanju zdravstvenih i socijalnih problema u svijetu i koje shvaćaju da su problemi lakše rješivi ako Lionsi daju svoj doprinos;
 • Domoljubni građani koji u svojim zemljama teže svjetskome miru;
 • Ljudi koji dijele prijateljstvo u svome klubu, ali se isto tako osjećaju dijelom velike svjetske zajednice Lionsa;
 • Individualci koji su posvećeni postizanju najvećih etičkih i moralnih standarda u svome klubu i u svojim osobnim životima;
 • Ljudi koji se druže i zabavljaju ali su vrlo ozbiljni u svojim namjerama da dobrovoljno služe drugima;
 • Ljudi koji razvijaju vještine rukovođenja;
 • Osobe koje stvaraju vještinu komuniciranja;
 • Ljudi koji razvijaju vještine planiranja i organizacije;
 • Ljudi koji vjeruju da će radeći zajedno, postići mnogo više;
 • Oni koji susreću nove ljude iz svoje zajednice i iz inozemstva.

KAKO JE ORGANIZIRAN LCI?

Individualni Lions klub najvažniji je dio udruženja. Pojedini član pripada klubu, a ne organizaciji. Klub je taj koji pripada organizaciji! To znači da, kad dođe vrijeme izbora (u pravilu to je međunarodna Konvencija, koja se svake godine održava potkraj lipnja ili početkom srpnja) za međunarodnog predsjednika, direktora, ili kad se mijenja Statut, KLUB je taj koji glasuje putem svojih službenih delegata. Svaki Lions klub ima pravo poslati po jednog delegata na svakih 25 (dvadeset i pet) svojih članova, da ga zastupa na međunarodnoj Konvenciji. Na međunarodnoj Konvenciji delegati biraju međunarodnog predsjednika i direktore u poslovnoj godini (od 1.srpnja do 30. lipnja). Natječaj postoji samo za drugog dopredsjednika, jer postoji sustav rotacije, te se samo prihvaća postojeći drugi dopredsjednik na mjesto prvog, a dotadašnji prvi dopredsjednik na mjesto međunarodnog predsjednika. Prošlogodišnji predsjednik je također predsjednik u Asocijaciji i djeluje kao predsjedavajući uprave Zaklade (LCIF Board of Trustees). Vrijedno je ponovno spomenuti da se međunarodni direktori biraju na razdoblje od dvije godine, ali da ih se, zbog kontinuiteta, bira samo 16 svake godine, a ostalima tada započinje drugi dio mandata. Od međunarodne Konvencije 1997. godine, Upravni odbor LCI predstavljaju: predsjednik, prošlogodišnji predsjednik, prvi i drugi dopredsjednik, te 32 direktora koji predstavljaju različite dijelove svijeta.

KLUB

Predsjednik kluba bira se na godinu, a direktori na dvije godine. Proces počinje u ožujku nominiranjem članova za dužnosnike kluba. Predsjednik imenuje izborno povjerenstvo koje predlaže imena kandidata za sljedeći zbor članova, kada se ističu imena za sve dužnosti i povjerenstva. Izbori se održavaju u travnju svake godine, a izabrani dužnosnici počinju s radom 1. srpnja.

AKTIVNOSTI LIONS KLUBOVA

 • Leo klubovi;
 • Osnivanje novih klubova;
 • Omasovljenje članstva;
 • Natjecanje za Poster mira LCI;
 • Natjecanje za najuspješniju fotografiju;
 • Programi Lions klubova za kulturu;
 • Programi za zaštitu okoliša;
 • Međunarodni kampovi za mlade;
 • Borba protiv ovisnosti od droga;
 • Projekti oko provođenja organizacije razminiranja;
 • Borba protiv dijabetesa;
 • Rad s gluhonijemima i onima koji slabo čuju;
 • Očna banka;
 • Psi vodiči;
 • Svjetski dan vida;
 • Svjetski dan mira;
 • Borba protiv mržnje;
 • Borba protiv nasilja u obitelji;
 • Izdavačka djelatnost i promidžba.

LEO KLUBOVI

Lions klub aktivno sponzorira Leo klub odnosno klub mladih koji mogu biti organizirani po školama ili u zajednici. Njihove aktivnosti uključuju sastanke, organiziranje i provođenje projekata u službi zajednice. Moto Leo kluba (Leadership - Experience - Opportunity /  vodstvo, iskustvo, mogućnosti) ispunjeno je kad mladi rade zajedno za dobrobit zajednice. Rad na aktivnostima i projektima Leo klubova mladima pomaže razvijati sposobnosti rukovođenja, organizaciju, te osobni razvoj pri susretu s novim izazovima i odgovornostima.

DISTRIKT

Distrikt je ustrojna jedinica koju čine najmanje 35 klubova i najmanje 1250 članova. Na čelu mu je guverner koji sa svojim užim kabinetom (prošlogodišnjim guvernerom, dva viceguvernera, tajnikom i rizničarom Kabineta, te predsjednicima regija i predsjednicima zona) vodi Distrikt, izravno ga predstavlja u Lions Internationalu, a, također, je i izravni predstavnik LCI u Distriktu, te njegov inokosni organ.

Distrikt je u Hrvatskoj podijeljen na četiri regije. Svaku vodi predsjedavajući regije, a svaka regija je podijeljena u zone, kojima predsjedaju predsjedavajući zone.

Predsjedavajući distriktualnih povjerenstava čine (zajedno s predsjednicima klubova) prošireni Kabinet guvernera. LCI priznaje veći broj povjerenstava, ali je guvernersko pravo postaviti onoliko povjerenstava koliko aktualni guverner smatra da je potrebito za efikasniji i ažurniji rad njegova Distrikta.

Nacionalna godišnja konvencija glavno je tijelo Distrikta. Održava se kako bi se proveli opći poslovi Distrikta, donosile odluke, prihvatile rezolucije, potvrdio guverner Distrikta, potvrdio 1. viceguverner, izabrao 2. viceguverner, te kako bi se održavali seminari, sponzorirali događaji važni za Distrikt i, napokon, vrlo važno u životu Lionsa - razvijalo prijateljstvo među lajonsima. Na konvenciji (u pravilu se održava prvi vikend u mjesecu lipnju svake godine, no mora biti održana najkasnije mjesec dana prije održavanja međunarodne Konvencije LCI) bira se 2. viceguverner Distrikta, a sustavom rotacije, imenuje dotadašnjeg drugog za prvog viceguvernera, a prvoga postavlja za novoga guvernera. U Hrvatskoj je slijed izbora za mjesto drugog viceguvernera utvrđen na Konvenciji u Splitu, te se kandidati za guvernera predlažu po regijama, u smjeru kretanja kazaljke na satu: istok, sjever, zapad i jug.

Distriktualne aktivnosti prihvaćaju se na Konvenciji, a u okviru našega Distrikta organiziran je veći broj distriktualnih aktivnosti. Trenutačno u okviru našega Distrikta djeluju projekti:  jedriličarska regata "Jedrima protiv droge", Lions Magazin i Direktorij, Lions kamp za mlade , Glazbeno natjecanje za Lions Grand Prix, Natjecanje za Poster mira, Natjecanje za najbolju fotografiju.

DodatakVeličina
LIONISI HRVATSKE.pdf818.71 KB
LIONSI SVIJETA.pdf254.54 KB
Naša povijest INT.pdf396.25 KB