Etički kodeks i prisega

ETIČKI KODEKS LIONSA

POKAZATI svoju vjeru u vrijednosti onoga što činim, marljivom predanošću, da bih zaslužio priznanje za svoja djela.

STREMITI uspjehu i za isto zahtijevati  pravednu nagradu ili zaradu , ali ne prihvaćati nagradu ili slavu uz cijenu gubitka samopoštovanja, morala ili etičnosti.

PRISJETITI se da gradeći svoje poslovanje nije potrebno uništiti tuđe;  biti lojalan svojim klijentima ili kupcima, a iskren prema sebi.

RJEŠAVATI sumnje u ispravnost ili etičnost stava ili postupaka, uvijek na svoju štetu.

SMATRATI prijateljstvo ciljem, a ne sredstvom. Držati da iskreno prijateljstvo postoji radi sebe samoga i ne zahtijeva ništa, a prihvaća ono što dobiva u duhu u kojem je stvoreno.

IMATI na umu svoje obveze i dužnosti kao pripadnik svoga naroda, države i zajednice. Pružati im nepokolebljivu lojalnost u riječi, činu i djelu, te im nesebično posvetiti svoje slobodno vrijeme, rad i sredstva.

POMAGATI bližnjima i slabima. Razumjeti one u tuzi i sve kojima je podrška potrebna.

BITI pažljiv u kritici, a nesebičan u pohvali; graditi, a ne uništavati.

Služimo!

_______________________________________________

PRISEGA

Prisežem

Da ću poštovati Pravila i Statut Lions Clubs Internationala, ako nije u suprotnosti sa zakonima naše države;

Da ću uredno i redovito sudjelovati na sastancima zborova članova našega Kluba;

Da ću aktivno podupirati svekolike klupske aktivnosti;

Da ću svojim osobnim doprinosom, moralno i novčano pomagati klubu, te se zalagati za širenje i razvoj našega bratstva;

Da ću spremno služiti svugdje gdje trebaju moju pomoć.

 

Da ću se ravnati prema etičkom kodeksu Lionsa.

_____________________________________________

Na kraju se izgovara:

Prisežem.