Odvjetničko javno trgovačko društvo Vaić

Law firm Vaić

Odvjetničko javno trgovačko društvo Vaić ima sjedište u Rijeci i ispostavu u Krku. Od 1938. godine nudi usluge pravnog savjetovanja i pravnog zastupanja u svim područjima prava od trgovačkog prava, građanskog prava pa sve do upravnog prava.

Više od 80 % klijenata su stranke iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Italije, te tim odvjetnika i vježbenika kojih trenutno ima sveukupno 8 u Rijeci i Krku nudi sveobuhvatne usluge i za fizičke osobe i pravne osobe.

Vaić J.T.D. zastupa svoje stranke na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

Kontakt podaci: +385-51-373-608 ured Rijeka +385-51-221-622 ured Krk

Adresa: 
Križanićeva 5, 51000 Rijeka, Trg Bana Josipa Jelačića 1, 51500 Krk
Grad: 
Rijeka - Krk
Zaposleni članovi: 
Vaić, Savin
E-mail: 
savin@vaic.hr